Sorgulamamak Köleliktir

Tek tanrının geleceği bildiğini düşünürdük hep. Öyle öğretilirdi. Bize bir yol hazırladığını ve o yoldan gitmek zorunda olduğumuzu söylerlerdi. Aptalca inanırdık. İzin verirdik anlamadan, başlarlardı bir kerpiç gibi daha çocukluktan işlemeye bizi. Bize sormadan yazılırdı kimliğe dinlerimiz. Annen, baban neyse oydu dinin. Demezlerdi size "İster misin?" diye.


İnsanların geleceğini bilmezdi o aslında. Sadece köleleri aracılığı ile şekillendirirdi hayatımızı. Anlattığım gibi. Ayetler Kitabı’nda da der ya benzer şekilde; Madem biliyordu tanrı, her şeyi, nasıl olur da bilemezdi Şeytan'ın, insana etmeyeceği secdeyi?


Bilseydi yaratır mıydı onu, kendisi ile çelişen tanrı? Şimdi ibadetimizi yapıp düşünelim. Buradan belli değil mi tanrının acizliği? Bu acizlik ile yaratabilir mi ki bilge İblis'i, tek başına nasıl yaratır ki insan neslini? Bilmediği değil mi kendi kitabına göre bile, geleceği? Aynı şey bizler için de değil midir geçerli? Madem bilendi o her şeyi, nasıl olur da bilmezdi sorgulayacağımızı?


Dediği kadar olsaydı güçlü, engellemez miydi bizi? Derseniz özgür irade, diye; Bir ağacı devirip başımıza, edemez miydi düşüncelerimizden bizi? Yapardı, ancak olsaydı dediği kadar kudreti. Güç isterdi etmek düşünenden, düşüncelerini. Çünkü hakaretine ona verilen ismi bile benimseyen Şeytan, korurdu seçkinlerini. Belki korumuyor diye düşünenler dolaylı yoldan daha da aşağılamaz mı kötü tanrıyı?


Çünkü Şeytan’ı sembolik sayanların gözünden bakılırsa bile ortadadır acizliği; kendi dinlerinden birinin tam zıddında olan savunmasız bir insan grubunu bile edemez düşüncelerinden.


Değil midir kötü tanrı düşünen için her açıdan aciz ve yalancı? Engellemek istemez mi insanın bulup zevki, terk etmesini köleliği? Ne yalancıdır edene fark. Aldatıp insanları taptırır kendine, hoşnut olur yüceltilmekten. Onu yüceltmek için yumanı da gerçeğe gözünü, köle eder de ödüllendirmez bir kere... Sahtedir onun tanrılığı ve her dini. Anlamayan köleleri sarar çevresini.


Nedenini bilmediği yasaklara uyanlar için der ki Ayetler Kitabı; "Mumyaları bilir misiniz? (...) İşte kendisini, nedenini bilmediği kurallara sarıp sarmalayan insan da, bir mumyadır." Ben de desteklerim şu düşüncem ile; zombilerdir ona tapmayı kabul edip düşünmeyi reddedenler.


Tanrısının kölesi olanların, neye yarar zekâsı? Beyinleri ancak ezberlemek için çalışmaz mı, duaları? Zavallıca çekinip kıvranırlar onlar karıştırınca bile iki kelimesini, duasının. Korku ile çekinirler, kıvranırlar. Hiç açıp bakmayan birinin başı darda olunca açıp bakması ayıplanır, kutsal kitapları. Fakat değil midir kısıtlayan zihinlerini, tanrıları?  Normal değil midir hiç insanın kafasının karışması? Yanlış hesaplamaz mı bazen en kolay işlemleri, aklına başka bir şey gelince insan?


Ancak o ister ki sadece onda olsun kullanabildiğimiz kısmı aklın. Diğer yönlere kaymasın ister zekâ, felaket olur bu onun için, her şeye rağmen engelleyemez bunu. Çünkü İblis'in verdiği akla geçmez hükmü. Ancak der ki; Onu da ben verdim. Peki, neden değiştiremez fikirlerimizi, diye başlayınca sorgulamaya çıkar önümüze "Özgür irade". Oysa bahanedir bu.


Zaten istemez bizim tanrımız, ne kurban ne de kan, bilmeyendir yapanlar dinlerini pek, ama yine de yaranmak istedikleri için sever onları Şeytan. Bizi sever anne gibi, baba gibi. Ayrıca Satanist olmanız kızdırmaz aksine sevindirir onu. Bazı anne ve babalar gibi taslamaz büyüklük, ettirmez kölelik. Oğullarını yüceltip aşağılamaz kızlarını, birdir onun için evlatları.


Yalan yanlış anlatılır o. Nefret beslenilir ona karşı. Ancak cehennem ile korkutmaz kimseyi. Köle bilmez sevenlerini.


Yoktur cehennem veya cennet, bu dünya dışında. Cennette burasıdır aslında, cehennem de. Bağlıdır sadece kişinin yaşamına. Düşün ki; burada "kulunun" zevkini engelleyen orada verir mi ki olsa bile cennet, zevki. Güzel yaşamak beş vakit ibadetse eğer, cennetteki güzel yaşamınızın beş vakit zevkten oluşması mümkün müdür ki? Olsa bile cehennem ben derim ki "Yaşamım güzeldi." olmam pişman.


Sizin durumunuz daha kötü değil midir? Dediğinizin zıddı çıkan siz olsanız, nerede zevkten mest olacaksınız? Dediğimizin zıddı çıksa, biz yine değil miyiz zevki tadan? Uyup inanmak mıdır sizin için iman, dört bir yanınızı saran kuralların sebebini etmez misiniz hiç merak? Değil midir güzel sorgulamak? Neden mücadele içindesinizdir nefsinizle, düşünün! Dünyada vardır mutluluk için her imkân. Elinizin tersiyle mi iteceksiniz sebepsiz yasaklığından?

Asin


Yorumlar