Şeytan Tapınağı'nın İnançları

Merhaba. Sanırım hala daha Hail Satan?'ın etkisinden çıkamadım ve Şeytan Tapınağı ile okumalar ve çeviriler yapmaya devam ediyorum. Ama anlayışla karşılamalısınız, bu insanlar Satanizm'in görünür kılınması için belki de gelmiş geçmiş en çok çaba sarfeden kişiler. Kendileriyle ilgili haberleri, Türkçe haber sitelerinde bile görebiliyoruz. Global çapta bir bilinirlikleri var. Satanistler kimdir diye soran bir bilgisizi gördüğümüzde, "Bak, işte Satanistler bu kişiler" diye işaret edebileceğimiz kişiler. Fazla uzatmadan, sizi, Şeytan Tapınağı'nın kendi resmi sitelerinde bulunan sık sorulan sorular sayfasındaki Şeytan Tapınağı'nın İnançları bölümünün çevirisiyle baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar.


Şeytan Tapınağı'nın İnançlarıŞeytan’a İnanıyor Musunuz?

Hayır, Şeytan’ın varlığına da, doğaüstüne de inanmıyoruz. Şeytan Tapınağı, hurafeler olmadan da dinin olabileceğine, hatta olması gerektiğine inanır. Hal böyleyken, şahsi bir Şeytan inancını öne sürmüyoruz. Şeytan’ı savunmak, doğaüstü inançlardan ve geleneğe dayalı, modası geçmiş hurafelerden uzak; akılcı sorguyu savunmaktır. Satanistler eleştirel düşünceyi keskinleştirmek ve her noktada makul bilinemezciliği uygulamak için bilfiil çalışmalıdır. İnançlarımız, maddi dünyanın en güncel bilimsel verilerine göre biçimlendirilebilir olmalıdır — tersi asla düşünülemez.


Kötülüğü mü Teşvik Ediyorsunuz?

Hayır. Şeytan Tapınağı'nın temel dayanağı; yersiz acı çekmenin kötü, acıyı azaltan şeyinse iyi olduğu düşüncesidir. Sembolik bir “kötü”ye inanmayız. Blasphemy'nin, zarar verici geleneksel normlardan kişisel anlamda bağımsız hale gelmenin meşru bir ifadesi olduğunu kabul ediyoruz.


Şeytan Tapınağı için Şeytan, Ne Anlama Geliyor?

Şeytan, keyfî otoriteye karşı, aşılamaz üstünlükler karşısında bile, sonuna kadar kişisel bağımsızlığı savunan Sonsuz İsyan'ın sembolüdür. Şeytan, susturulamayan sorgulamanın, boyun eğmeyen iradenin sembolüdür. Şeytan, kutsal emirleri sorgulayan ve tüm zalim aldatmacaları reddeden tanrıtanımazdır. Zihinlerimizdeki Şeytan algısının kökenleri, Milton ve Romantik Satanistler olan Blake, Shelley ve Anatole France tarafından atıldı.


Doğaüstüne İnanmıyorsanız, Şeytan Tapınağı’na Din Demek Ne Kadar Doğru?

Dinin doğaüstüne inananlara ait olduğu düşüncesi cahil, gerici ve saldırgan bir düşüncedir. Metaforik Şeytan inancı, bizim için, bilfiil savunduğumuz içten inançlarımızdan daha önemsiz değildir. Ruhani ve doğaüstü bir tanrıya itaat edenlerin değerlerinin, bizimkilerden daha içten olduklarını mı varsaymalıyız? Sadece hurafe cinsinden inançlara dini muafiyet ve ayrıcalık tanınması gerektiğini mi varsaymalıyız? Satanizm; bir dinin ille de çürük inanç temelli ögelere zorunlu olarak bağlı olması gerekmediğini öngörür. Yaşamımızı ve çalışmalarımızı belirli bir bağlamda ele alabileceğimiz bir anlatı yapısı sunar. Satanizm, aynı zamanda sembolizm ve dini uygulama - aidiyet, kültür, topluluk ve ortak bir değeri paylaşma hissiyatı sağlar.


Şeytan Tapınağı Bir Çeşit Şov, Şaka veya Trolleme Falan mı?

Bazıları kolaya kaçıp, Şeytan Tapınağı'nın medyada yer almasını gözlemledikten sonra, ilgi çekme arzusunun bizim eylemlerimizin birincil amacı olduğu sonucuna varıyor. Medyadaki görünürlüğümüz, başlattığımız kampanyalara dair farkındalığın artırılmasını sağladı. Bu kampanyalar, bizim için ve üyelerimiz için önemli hedefleri içerir.

İnsanlardaki genel kanı, "dinin" tek bir sesi olması gerektiği düşüncesidir. Bu düşünceye karşı dengeyi sağlamaya çalıştığınızda - ya da bir azınlık hak arayışına giriştiğinde - geleneksel dinsel ayrıcalığın keyfini sürenleri provoke etmeye çalışıyormuşsunuz gibi algılanır.


Neye İnanıyorsunuz?

Akla, empatiye, bilgi arayışına ve Yedi İlkemiz'e inanıyoruz:


 1. o Kişi tüm canlılara karşı, mantık sınırları içerisinde, merhamet ve empati ile yaklaşmalıdır.
 2. o Adalet Mücadelesi, yasalar ve kurumlar üzerinde değerlendirilmesi gereken ve gerekli bir mücadeledir.
 3. o Beden dokunulmazdır, kimsenin bedenine kendi talebi dışında müdahale edilemez.
 4. o Rencide etme özgürlüğü de dahil olmak üzere, insanların özgürlüklerine saygı gösterilmelidir. Bir başkasının özgürlüğünü kasten ve haksızca kısıtlamak, kişinin kendi özgürlüğünden feragat etmesi anlamına gelir.
 5. o İnançlar, en güncel bilimsel verilerle uyumlu olmalıdır. Kişi, bilimsel gerçekleri hiçbir zaman inançlarına uydurmak için çarpıtmamalıdır.
 6. o İnsanlar hata yapabilir. Kişi bir hata yaparsa, bu hatayı düzeltmek ve vermiş olabileceği herhangi bir zararı gidermek için elinden geleni yapmalıdır.
 7. o Her ilke; davranışta ve düşüncede asaleti canlandırmak için tasarlanmış, yol gösterici birer klavuzdur. Merhamet, bilgelik ve adalet ruhunu; daima yazılı veya sözlü etkileşimlerimizde göz önünde bulundurmalıyız.Harfi Harfine Uyduğunuz Satanist İnciliniz ya da Önerdiğiniz Bir Kitap Var mı?

Şeytan Tapınağı'nın kutsal bir kitabı ya da metni yoktur, biz de Şeytan İncili'ne bağlı değiliz. İnançlarımızın felsefi kökenleri hakkında sizleri aydınlatacağına inandığımız bir okuma listesi öneriyoruz, tıklayın.


Şeytan Tapınağı’nın Ne Gibi Ritüelleri Var?

Şeytan Tapınağı’nın yapılmasını zorunlu kıldığı herhangi bir ritüel yoktur ama bazı üyelerimiz kişisel açıdan anlamlı buldukları ritüellere katılırlar. Bu ritüelleri yapmanın kesin bir tarifi bulunmamaktadır. Bu ritüeller, genellikle Şeytan Tapınağı İlkeleri'ne bağlı kalarak; bireysel veya mahalli gereksinimlerini tanımak için üyelerimiz tarafından kurgulanırlar. Ritüellerde asla acı çekmeyi yüceltmeyiz ve hayvanları dahil etmeyiz, herkes kendi tercihi ile katılır.

Şeytan Tapınağı üyelerinin yaptığı bazı ritüeller şunlardır:


Kara Ayin - Kişisel özgürlük ve bağımsızlığın ifade edilmesi olan Blasphemy Merasimi.

Ters Vaftiz - Katılımcılar, çocukken rızaları olmadan kendilerine verilmiş hurafe inançlarından vazgeçerler.

Yok Etme Ritüeli - Katılımcılar, hayatlarında çektikleri acıyı sembolize eden bir objeyi yok ederler.

Başkaldırma Ritüeli - Mevcut duruma kişisel olarak anlamlı bir şekilde meydan okuma sözü.Hümanistlerden Ne Farkınız Var?

Tüm Satanistleri, aynı tanım altında birleştiren şey, dışlanmış olma durumumuzu kabul edişimizdir. Bunun yanı sıra Satanistler bireysel bağımsızlık ilkelerine ve zorba otoritenin reddedilmesine tutkuyla bağlıdırlar. Bu saydıklarımız, bizim esas olayımız, halbuki bunlar humanizmin temel ögeleri değiller.


Diğer Satanist Topluluklardan Ayrıldığınız Noktalar Nelerdir?

Bir çok Satanist oluşum, 'gerçek' Satanizm algısı üzerinde tekel olabilmek adına, anlamsız ve yanlış yönlendirilmiş çabalara odaklanır. Sahip oldukları bu saplantı, Satanizm'in en iğneleyici eleştirmenlerinin çoğunlukla kendilerini Satanist olarak tanımlayan kişilerden çıkmasına neden olan talihsiz bir kültürü körükledi.

Şeytan Tapınağı kendisini Satanist uygulamalar konusundaki tek söz sahibi olarak tanımlamaz ve bundan kaçınır. Aksine, Satanizm'in meşruluğunu daha da bilinir hale getirmek için, kendisini Satanist olarak tanımlayan diğer topluluklarla çalışmaya açığız.

Pek çok Satanist oluşum gereksiz hiyerarşiye boğulup, küçük örgütsel otokrasilerinde kendilerini izole ediyorken, Şeytan Tapınağı; katı, merkezi bir otoriteden kaçınır ve çabalarını somut, yapıcı değişimi etkilemeye odaklar.

Politik açıdan aktif bir Satanist Hareket inşa ettiğimize inanıyoruz ve bu çabamızda başkalarını da aramıza katılmaya davet ediyoruz.


Şeytan Tapınağı’nın Laveyan Satanizm’den Ne Farkı Var?

Şeytan Tapınağı olarak, Laveyan ekolünün Satanist Düşünce'de doğal bir evrimi temsil ettiğine inanıyoruz; ancak bizim, onlardan farklı olarak kendi prensip ve ilkelerimiz var. Öncelikli prensip, en akılcı kararlarımızı alırken, mümkün olduğunca en güncel bilimsel verileri dayanak almamız gerektiğidir. Bu bağlamda, Laveyanların Sosyal Darwinist söylemini, özellikle de sosyal evrime ilişkin olan evrim biyolojisi, oyun teorisi, karşılıklı özgecilik ve bilişsel bilim gibi başlıklarda, günümüzün bilimiyle çelişen kısımları reddediyoruz.

Şeytan Tapınağı aynı zamanda LaVeyan otoriterlik fetişleştirmesini de güçlü bir biçimde reddeder. Bunun, Satanist bireysel bağımsızlık inancına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, LaVeyan Satanizm, Şeytan'ın bilinçli bir varlık olduğu fikrini reddettiği için ateist olsa da, doğaüstünden tam anlamıyla kopmuş değildir. Aynı şekilde Şeytan Tapınağı, doğaüstü inançları reddetmesinin dahilinde, LaVey'a ait olan şu cümleye pek fazla itimat etmez: “Arzularınızı gerçekleştirmek için başarıyla uyguladıysanız, büyünün gücünü kabul edin. Eğer büyünün gücünü, başarılı bir şekilde kullanıp da onu inkar ederseniz, elde ettiğiniz her şeyi kaybedersiniz.” – Anton LaVey


Kaynak: TST FAQ
Çeviri: Yusuf Eryan


Hey, Serpent Culture’ın Türkiye’de Satanist Kültür’ün yaygınlaşması için uğraşıyor olmasını, orijinal ve çeviri yazıları seviyorsan Patreon destekçilerimiz arasına katılarak bu konudaki motivasyonumuzu artırabilir, yazıları diğerlerinden önce görebilir, ayda en az 1 kez Patreon destekçilerimize özel yazdığımız yazılara, ayda 1 değerlendirme podcastlerine ve Yusuf Eryan’ın gizli videolarına erişebilirsin. Bizi Patreon’da desteklemek için tıkla.

Yorumlar

 1. Harika içerik!

  YanıtlayınSil
 2. […] Şeytan Tapınağı, Şeytan Kilisesi ve Global Order of Satan gibi dünya çapında bilinirliğe sahip Satanist grupların ürettiği yolları gözlemlemeli ve onlardan feyz almalıyız. Şeytan Tapınağı’nın ortak bir birikim yaratan “TST TV”si buna bir örnek olabilir. Hatta, TR’deki 140 Journos Youtube kanalının özenli bir şekilde yaptığı 15-20 dakikalık belgeseller gibi işler ortaya koyabiliriz. Mesela “Seküler Göç” belgeselinde olduğu gibi TR’deki farklı şehirlerde yaşayan Satanist dostlarımız, kendilerini kamufle ederek yaşadıkları zorluklardan vesaire bahsedebilir. […]

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme