Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Farklı Satanizm Yorumu

Merhaba. Serpent Culture'da sık sık Satanizm tanımları yapılıyor ve Satanizm'in farklı biçimleri olabileceği söyleniyor. Bunu, şuan yeniden yapıyorum çünkü buna gerçekten duyulan bir ihtiyaç var. Üstelik, 10 farklı Satanizm yorumunu içeren bu çeviride, yalnız hemen hepimizin bildiği Satanist ekoller dışında bir kaç sürpriz ekolün de olduğunu bildirmekten onur duyarım. Keyifli okumalar. 
Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Farklı Satanizm Yorumu

Satanizm nedir? İblistapar manyakların çocukları kurban etmesi mi? Tam olarak değil. Evet, dışarıya korkunç olarak görünen bir kaç Satanik grup var ama her din gibi, Satanizm de farklı dallara ayrılır. En ünlü Satanizm yorumu, Anton Lavey'in San Francisco'daki Şeytan Kilisesi'dir. Şeytan'a gerçekten inanmazlar ve Şeytan'ı  geleneksel hristiyan değerlerinin "Karşıt"ı olarak görürler. Öbür yanağını dönmektense intikam almak gibi şeyler.


Yine de Satanizm'in Şeytan Kilisesi kadar popüler olmasa da bazı başka yorumları vardır. Bazıları, Lavey'inki gibi ateistik bir yaklaşım sunar, kimisi ise Şeytan'ı gerçek bir varlık olarak kabul eder. Bazıları genel geçer bağlamda dikkat çekebilmiştir ama kimisi fazlasıyla 'karanlıkta' kalmıştır. Her halükarda Sol El Yolu'nu izleyenler, Satanizm'in kendi biçimlerini ifade etmenin bir çok yolunu buldular. İşte 10 farklı Satanizm yorumu.
10. The Satanic Temple

Şeytan Tapınağı pek çok insanın bir Satanist'in ne olduğu görüşüne uymayan bir oluşum. Ne de olsa amaçları hayırseverliği ve empatiyi teşvik etmek ve pratik sağduyu ve adaleti kucaklamaktır. Anton LaVey’in Satanizm versiyonuna çok benzeyen Şeytan Tapınağı, Şeytan’a gerçekten inanmaz veya ibadet etmez. Onu bir sembol olarak görüyorlar - zulme ve otoriteye karşı asi bir figür. İnanç eksikliklerinden bağımsız olarak, Şeytani Tapınak kendisini bir din olarak görür ve dinin doğaüstü ya da batıl iddialardan ziyade bilim ve eleştirel düşünmeye dayandırılması gerektiğine inanır. Onlara göre Satanizm onlara bir dinin sağlaması gereken her şeyi sağlar - bir kimlik duygusu, sembolik uygulamalar ve benzer inançlara sahip olanlardan oluşan bir topluluk.


Şeytan Tapınağı, köktendinci hristiyanlara karşı özgür konuşmanın sınırlarını zorlayarak ün kazandı. Grup, Detroit'te bir Bafomet heykeli kurmaya çalışmasıyla ünlüdür, çünkü şehir On Emir'in bir heykelini onaylamıştı. Mantık şuydu ki, eğer Hristiyanların dinlerinin alenen kabul edilmesine izin verildiyse, o zaman kendi dinleri için de öyle olmalıydı. 


Dini organizasyonların doğum kontrolü sağlamalarına izin veren Hobby Lobby kararından sonra, Şeytan Tapınağı, ABD yasalarına meydan okumak için kendi statülerini bir din olarak kullanmaya karar verdi. Doktorların kürtaj yapmadan önce devlet onaylı bilgileri bir kadınla paylaşmasını gerektiren “aydınlatılmış onam” yasalarının, dinsel inançlarını ihlal ettiklerini, çünkü paylaşılan bilgilerin bazı üyeler tarafından bilim dışı kabul edildiğini iddia ettiler.


Şeytan Tapınağı ayrıca 2013 yılında Fred Phelps'in annesinin mezar yerinde bir “Pembe Ayin” düzenledi. Phelps, eşcinselliğe karşı çıktıkları için ünlü olan aşırılıkçı bir Hıristiyan grubu olan Westboro Baptist Kilisesi'nin başıdır. Pembe Ayin, Phelps'in annesini “öbür dünyada eşcinsel” yapmak için öpüşen eşcinsel çiftleri içeriyordu.9. Luciferianlık

Luciferianlar LaVeyan Satanistlerine oldukça benzer. Çoğu sadece Lucifer'ı bir sembol olarak görüyor. Büyük Lucifer Kilisesi (Greater Church of Lucifer) tarafından sağlanan 11 Luciferian Güç Noktası, Lucifer'in kendi kaderini tayin etme ve “köle zihniyetinden” kurtulma gibi değerleri nasıl temsil ettiğini gösterir. Bu bağlamda Lusiferyanizm gerçek bir dinden ziyade bir felsefeye daha yakındır. Neo-Luciferian Kilisesi, Luciferianism'in asıl amacının, insanların kendi dehalarının potansiyelini kullanarak ve böylece kendi olasılıklarını optimize ederek “kendi yaşamları için sorumluluk almalarına ve bireysel bir ahlaki ajan olarak hareket etmelerine” yardımcı olduğunu belirtmektedir.”


Luciferianlar ayrıca Lucifer'i Şeytan'dan tamamen farklı bir varlık olarak görür. Büyük Lucifer Kilisesi, “Lucifer” (“Işık Taşıyıcı” veya “Sabah Yıldızı” anlamına gelen) kelimesinin Hıristiyanlıktan çok önce var olduğunu ve zaman içinde çeviri ve yorumların Lucifer ve Şeytan'ı aynı varlık olarak nitelenmesine sebep olduğunu belirtir. Belki de Luciferianlar ve LaVeyan Satanistler arasındaki en büyük fark, Lucifer'in (Işık Taşıyıcısı) bir bilgi sembolü olması, Şeytan'ın (Düşman) ise şehvet ve karşıtlığı temsil etmesidir. Büyük Lucifer Kilisesi, Adem ve Havva'nın hikayesini Prometheus'un Helenistik hikayesiyle karşılaştırır. Bu hikayede, Prometheus insanlığa yasak ateşi getirir ve onlara kendi iyiliği için nasıl kullanacaklarını öğretir. Bunun için Prometheus, Zeus tarafından cezalandırılır. Bu, yılanın Adem ve Havva'yı yasak Yaşam Ağacı'ndan nasıl meyve yemeye yönlendirdiğine dair İncil hikayesinden farklı değildir.


Luciferianların nihai hedefi, her bireyin kendi içsel Kara Alevini tutuşturmasına ve kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Luciferianlar her şeyi sorgulamaya, kendi cehaletlerinin üstesinden gelmeye yönelik olan çağrıda buluşurlar. 8. Hristiyan Temelli Dualizm

Çok Tanrılı Satanist Diana Vera'ya göre Hristiyan Temelli Dualizm, Teistik Satanizm'in küçük bir parçasıdır. Bu Satanizm türü, Hristiyan teolojisinin doğru olduğunu ve Tanrı ile Şeytan arasında bir savaş olduğunu kabul eder. Temel fark, bu Satanistlerin Tanrıdan ziyade Şeytan'ı desteklemeleridir. Tanrı ve Şeytan'ın evrendeki en güçlü iki varlık olduğuna ve Şeytan'ın nihayetinde Tanrıyı yenmek ve savaşı kazanmak için gereken gücü oldğuna inanıyorlar.


Vera, duoteizm ve savaşan tanrılar fikrinin, Işık Tanrısı Ahura Mazda ile Karanlık Tanrısı Ehrimen arasındaki ebedi savaş hakkındaki eski Zerdüşt inançlarından geldiğini söylüyor. Bu Satanistler, Şeytan'ı kötü adam yerine iyi adam olarak görüyorlar çünkü tanrı insanları köle olarak istiyorken Şeytan insanlara bilgi ve özgürlük veriyor. Bu anlamda Hristiyan temelli Dualizm, Hristiyanlığın ters bir şeklidir. Şeytan, insanlığı kötü ve zalim bir tanrıdan kurtaran kahramandır.

7. Anti Kozmik Satanizm

Kaos-Gnostisizm olarak da adlandırılan Anti-Kozmik Satanizm, Tanrı'nın yarattığı kozmik düzenin büyük bir uydurmadan başka bir şey olmadığına ve bu illüzyonun arkasında sonsuz ve biçimsiz bir kaos olduğuna inanıyor. Satanizm'in bu biçiminden bir uygulayıcı, Vexior 218 adıyla geçen bir okültist yazardır. Bir röportajda Vexior, İskandinav dininde Odin ve Hıristiyanlıkta Tanrı olarak yorumlanan Demiurge adlı tamamen güçlü bir tanrıya inandığını açıkladı. Demiurge, özünde özgür olan ruhumuza bazı limitler koydu, zaman, uzay ve et gibi. Burada Loki ve Şeytan figürleri devreye giriyor. Onlar Demiurge'un zalim kuralına karşı isyan eder ve onun kontrolünü yok etmeyi amaçlar.


Şeytan'a ek olarak diğer kozmik dışı tanrılar Tiamat, Baal, Asmodeus, Lilith ve daha fazlası da vardır. Satanizm'in bu yorumu, diğer Laveyan olmayan yorumlar gibi çok belirsizdir ve ne yazık ki fazla bilgi bulmak zordur. Anti Kozmik Satanizm'in en tanınmış inanırı, Dissection'dan Jon Nodtveidt idi. Eski adı Misanthropic Luciferian Order* olan The Temple of The Black Light grubunun üyesiydi. Grubun amacı, Demiurge'un düzenini yok etmek ve evreni orijinal hali olan kaosa döndürmeyi hedefliyor. Lilith gibi pek çok varlığa yönelik davetleri olduğu bilinir.

6. Demonolatry 

Demonolatri, kelimenin tam anlamıyla “demon tapımı” anlamına gelir, ancak modern demonolatrlar aslında demonlara tapmazlar. Bunun yerine, her iblis ritüellere veya sihire yardım etmek için çağrılabilecek bir güç veya enerji olarak görüldüğü için şeytanlarla “çalışırlar”. Geleneksel iblisçiler aslında kendi niteliklerini kişileştiren şeytanlara inanırlar. Tüm demonolatrların mutlaka Satanist olmadığını, ancak kesinlikle olabileceğini belirtmek önemlidir. Her bir demonolatr, kendi yönetici tanrısını seçer ve kesinlikle ateş unsurunu temsil eden Şeytan'ı seçmekte özgürdürler. Ancak, seçim yapabileceğiniz farklı dinlerin birçok şeytanı vardır.


Demonolatrlara göre, iblislerin olası üç farklı yorumu vardır. Birincisi, Hıristiyanlıkta olanlar gibi - şeytani günahkarlar ve baştan çıkarıcılar. İkincisi, geleneksel Demonolatrların inandığı şeydir; şeytanların kişiliğin enerji kuvvetleri olduğu. Üçüncü yorum, şeytanların “Demon ilahi güç anlamına geldiği için kendi başlarına tanrılar” olduğudur. Her şeye rağmen, demonolatrlar, uygulamalarının herhangi bir delilik veya ilahi ceza ile sonuçlanmayacağına inanırlar, çünkü bunlar “asalından çok uzun bir süre önce bir dinden ibaret olan kalıcı mitlerdir”.
5. Setianlar

Set Tapınağı, Şeytan Kilisesi'nden ayrılan Michael Aquino tarafından kuruldu. LaVey'in Şeytan Kilisesi'nden yararlanacağı fikri, nihayetinde Aquino’nın karısı olan yüksek rahip Lilith Sinclair de dahil olmak üzere birçok üyenin kiliseden ayrılmasına neden oldu. Aquino ve diğer ayrılanlar Şeytan Kilisesi'nden çok farklı felsefeler geliştiren Set Tapınağı'nın oluşmasına yardımcı oldular.


LaVeyan Satanistler herhangi bir tanrıya veya tanrıya inanmazken, Setianlar, Set olarak bilinen bir varlığa “inanır”. Set, karanlık tanrısı ve diğer tüm Mısır tanrılarının düşmanı olarak bilinen şiddet ve düzensizlik tanrısıdır. Başka bir deyişle, Set “orijinal Satanist: insanın hayal ettiği tüm sahte tanrılara karşı olan“tanrı”dır.


LaVeyan Satanistler, her üyenin kendi kişisel tanrısı olduğuna inanırlar ve tanrısallığa yükselmeye çalışırlar. Setians'ın amacı, kabaca “Ben geldim” anlamına gelen bir Mısır kelimesi olan xeper'e ulaşmaktır. Setians, her bireyin bir noktada ilahi bir deneyimden geçtiğine ve kendinden daha ilahi deneyimler yaratmanın mümkün olduğuna inanır. - Setianların hedefi, sonunda tanrısal bir seviyeye ulaşana kadar gelişme, sihirdir. İnsanın nihai amacı budur.
4. Satanic Reds (Kızıl Satanistler)

Kızıl Satanistler, Şeytan'a geleneksel anlamda inanmazlar, aksine onu zamanın başından beri var olan karanlık bir güç olarak görürler. Kızıl Satanistlerin en önemli figürlerinden biri olan Tani Jantsang, “Şeytan” kelimesinin kökeninin Sanskritçe öncesi iki kelimeden geldiğine inanıyor: Sat “sınırsız karanlık” kelimesi ve bu gücün her şeye nasıl uzandığını ve nüfuz ettiğini anlatan tan. Bir başka deyişle sat "varlık", ve tan "olma" anlamına gelir. Bunun, Satan kelimesinin gerçek kökeni olup olmadığı bilinmemektedir. 


"Tan Yasası", Sat'ın her varlığın içine nasıl aşılandığını açıklar. Her yaratık kendi ebeveynlerine bağlıdır ve bu bağlantılar hayatın başlangıcına kadar uzanan karmaşık bir ağ oluşturur. Hepsi doğalarını takip ederler ve doğal olarak kendi çakra akışlarıyla barıştadırlar.


Dokuz Satanist Şart, her bir varlığın kendi çevresine göre sürekli olarak değişmeye ve gelişmeye içsel bir güç tarafından motive edildiğini söyleyerek bu inançlar üzerinde genişler. Kendi doğalarına karşı çıkanlara Kipploth denir. Kızıl Satanistlere göre, başka bir kişinin veya yaratığın ne olduğuna saygısızlık eden veya kendilerine karşı dönmek kötü bir eylemdir.

3. Çok Tanrılı Satanizm

Çok tanrılı Satanizm tam olarak göründüğü gibidir - sadece bir tanrının aksine birçok tanrıya olan inanç. En ünlü çok tanrılı Satanist örgüt, tüm Satanistlere, okültistlere ve Sol Yol'un takipçilerine açık New York merkezli bir grup olan Azazel Kilisesi'dir. Birkaç farklı tanrıyı kutsuyorlar. 


Azazel Kilisesi, “modern Batı'nın yükselen tanrıları” olarak adlandırdıkları şeye odaklanır: Satan / Azazel, Lilith, Prometheus, Ishtar, Pan ve Sophia'nın Luciferi. (Sophia, Adem ve Havva'nın hikayesi ile birlikte Lucifer'in hikayesi ile birçok paralellik gösteren bir Gnostik tanrıçaydı.) Tüm bu tanrılar İbrahim dinleri tarafından şeytanlaştırılmıştır, ancak Azazel Kilisesi'nin güçlü bir şekilde tanımladığı değerleri ve ilkeleri temsil ederler. Örneğin, Prometheus bilgi ve anlayışı, Ishtar da doğayı ve cinsiyeti temsil eder. En önemlisi Şeytan, dogmayı sorgulayarak özgür düşünmeyi teşvik eden kişidir.


Azazel Kilisesi, geleneksel anlamda hiçbir tanrıya ibadet etmez. Aksine, tanrılarına hürmey gösteriyor ve saygı duyuyorlar ve genellikle bir veya daha fazlasına daha yakın hissediyorlar. Ayrıca tanrıların aleminin insanlık için asla tamamen bilemeyeceğini bilerek oldukça agnostiktirler ve bu nedenle burada ve şimdi felsefe olarak adlandırılan şeyi takip ederler. Azazel Kilisesi, tanrıların insan ilişkilerinde, özellikle sosyal, ekonomik ve dini eğilimlerde kendini gösterebileceklerine inanmaktadır.

2. The Cult Of Cthulu

Şaşırtıcı bir şekilde, H.P.'nin yazılarını Satanizm, Sol El Yolu ve Kara Büyü ile sentezleyen küçük bir din var. Bu Cthulu Kültü olarak bilinir. Kültün kurucusu Venger Satanis, birçok insanın Lovecraft’ın yazılarını gerçek olarak kabul etmediğini kabul ediyor: “Gerçek yok. İnsan zihninin gerçeklik dediği şey yoktur.” Satanis, herkesin Genel Kabul Görmüş Gerçeklik adlı bir paradigmaya kilitlendiğini ve kendi gerçekliğini kendi isteğine göre şekillendirme gücüne sahip olduğunu iddia ediyor.


“Uzun zaman önce Cthulhu, Şeytan, Nyarlathotep, Yog Sothoth ve Tsalal'a inanmayı seçtim” diye yazıyor. 


Cthulu Kültü'ne göre, Antik Olanlar'ın (Old Ones) sayısız yıl önce Dünya üzerinde yaşadığını ve karanlık, yasak ve gizemli bilgilerini insanlara yaydılar. Küçük Tanrılar zincirlendi ve kırbaçlandı ve dökülen kanları evreni yarattı. Hayatta kalan bazı Küçük Tanrılar özgürleşmeyi ve Antik Olanları sürgün etmeyi başardılar.


Cthulu Kültü için Antik Olanlar, Satanistlerin Luciferi tanımladığı gibi tanımlanır: İnsanlığa bilgi getirip onları kölelikten kurtaran varlıklar. Cthulu Kültü, insanların büyük çoğunluğunun Genel Kabul Gören Gerçeklikte mahsur kalan yaşamlarını yaşayacağına ve acılarının Küçük Tanrılara enerji verdiğine inanmaktadır. Özgürlüğü kırmanın tek yolu uyanmak ve Gerçek Bilince ulaşmaktır. Her Cthulu Tarikatının içinde yatan Büyük Gerçeklik birçok ismi vardır: kara alev, Şeytan'ın işareti, Set'in armağanı veya Cthulu'nun çağrısı.


Tüm kötü tanrıların - Cthulu, Şeytan, Loki, vb. - sadece Genel Kabul Görmüş Gerçekliğin altındaki “biçimsiz siyah özün” uzantısı olduğu düşünülmektedir. Bu tanrılar gerçek ya da sembolik olarak düşünülebilir; onların nasıl yorumlandığı önemli değildir. Hepsi, kültün en yüksek yasası olan kendini güçlendirme kavramını temsil eder.

1. Teistik Satanizm

Teistik Satanizm, pek çok farklı kaynakta İblistaparlıkla bir tutulur ancak esasında, özellikle de Türkiye'de yaygın olarak inanılan Ayetler Kitabı temelli Satanizm biçimleri, Teistik Satanizm tanımına girer. İblistaparlıkla uzaktan yakından alakası yoktur. 


Bunun yanı sıra, ABD'deki muazzam yükselişini Türk haber sitelerine kadar pek çok haberinin yayınlandığı The Satanic Temple gibi bir yapılanmanın, Türkiye insanı için henüz kabul edilebilmesi, en azından büyük kitlelere ulaşabilmesi henüz mümkün olamadığından, tercih edilebilecek en makul Satanizm biçimidir. 


Yukarıda bulunan Hristiyan Temelli Dualistlerle benzerlik gösteren yönleri bulunur, ancak bir çeşit Müslüman Temelli Dualizm olarak asla ve asla tanımlanamaz. Ne de olsa, İslam kozmonolojisi ve teolojisini sonuna kadar reddeden bir yaklaşımı vardır. 


Üstelik Ayetler Kitabı, yalnız Türkiye için geçerli bir kitap değil, çevre ülkelere de şimdiden yayılmaya başlamış bir etki göstermektedir. Eminim ki, kitap tam anlamıyla çevrildiğinde ve İngilizce bilen kişilere ulaşmaya başladığında da, hatırı sayılır bir takipçi edinecektir. 
Kaynak: Listverse 
Çeviren: Yusuf Eryan
-
Ç.N.: En altta yer alan Teistik Satanizm bölümü bana ait, ancak 2 ve 9 arası maddeler, kaynak metinden çevirdim. Kaynak metindeki Satanizm yorumlarından birini çıkardım, zira kendisine pek de fazla gerek olduğuna yönelik bir düşüncem yoktu. Dileyen, 10 farklı satanizm yorumu başlıklı bu yazının kaynak metninden 6 numaralı ekolü okuyabilir. 

Yorumlar