Enki

Sümer coğrafyasında ve Babil'de tanrı olan Enki yani Ea bir çok Satanist öğreti tarafından Şeytan olarak kabul edilmektedir. Peki bunun nedeni nedir? Öncelikle İncil'deki yaratılış metinlerine bir göz atmakta fayda var:

Enki'nin Bilgiyi Vermesi

Yaratılış/2

RAB Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı.

Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır. Burada gördüğünüz gibi Aden yeryüzünde bulunmakta, hikayenin devamını hepimiz biliyoruz.

Şeytan geliyor ve onlara iyiyle kötüyü bilme ağacından meyve yediriyor. Şimdi burayı aklınızdan çıkarmayın.Çünkü aynı hikaye (Adamu) Sümerler'de de geçmektedir. Bize bu meyveyi veren ise Enki'dir. Meyve ise aslında bilgi ve insanın özgürlüğüdür.

Enki ismi ayrıca Dünyanın Efendisi / Yöneticisi anlamı taşımaktadır. Sümerler ona 'Nudimmud' demişlerdir. Bu ismin anlamı yaratan kişi demektir. Çünkü Sümer Mitolojisi'nde insanı şekillendiren tanrı bizzat Enki'dir.

Enki'nin İnsanı Şekillendirmesi

....O sırada derin bir uykuda olan Enki, tüm tanrıları doğuran ana Nammu’nun seslenişiyle uyanır.
Bunun üzerine Enki; denizin kilini yoğurur ve ona şekil vermesi için Nihursag’dan yardım ister. Kırık durumda olduğundan okunamayan birkaç dizeden sonra şiir, Enki’nin insanın yaratılışı şerefine düzenlediği bir yemeğe geçer. Burada çok fazla şarap içerek çakırkeyif olan Enki ve Nihursag, altı değişik tip için kili yoğurur, şekillendirir ve yazgılarını belirler. Ne yazık ki sadece iki tanesi ile ilgili okunabilmektedir ve her ikisi de o akşam yaratılan kusurlu insanlardan bahsetmektir. Hatta Enki defalarca deneyip başarısız olmuştur. Enki, insanları deneme ve yanılma yöntemiyle yaratmıştır. Başarısızlıklarından aldığı deneyimle insanı yaratmıştır. Sonradan ise diğer bazı tanrılara karşı gelerek insana bilgiyi ateşi vermiştir. Bu olay tıpkı Prometheus'un insana ateşi verdiği için cezalandırılması gibi ,Enki de aslında tanrılar arası bir gruplaşma başlatmıştır.

Enki'nin Tapınağı

Enki'nin ana tapınağı Eridu'da bulunmaktaydı. Enki, Eridu'daki tapınağında yani Apsu'da otururdu. Apsu ''tatlı su'' anlamı taşımaktadır. Ayrıca é-engur-ra yani derinlerin evi de denmekteydi. Enki'nin tapınağı bugünki cami ve kiliselerde gördüğümüz su havuzlarını içeriyordu. Bazı çevreler vaftiz, abdest alma gibi inançların bu havuzlardan geldiğine inanmaktalar. Bu su kutsal kabul edilir ve insanlar bütün ırmakların, göllerin ve denizlerin sularını Apsu'dan çektiğine inanırdı. Buradaki inanç tüm sular bu tapınaktan geliyor, demek değildir! Apsu tapınağı sayesinde su kaynaklarının devamlılığına inanılmaktaydı. Çünkü Enki suların denizlerin kralıydı bu yüzden Enki'yi Poseidon'a benzeten insanlar bulunmaktadır.

Özet 

Enki, Sümer'de sevilen ve sayılan bir tanrıydı. Enki'nin insanlığa bilgiyi vermesi İncil'de geçmektedir. İnsanlığın yaratıcısı olduğuna inanılan Enki, günümüzde bir sürü çevrede farklı yorumlansa da, bence en tutarlı yorum Şeytan'nın Enki olduğu yönündedir.

Enki'nin büyüsü üstünüze olsun. Sağlıcakla kalın!

Ikarus

Yorumlar

  1. ayrıca insanlık tarihinin bilişnen ilk edebi eseri (gılgamış)'da . tablette geçen tufan hikayesindeBaşta Enlil ve inanna(iştar) olmak üzere çoğunlukla insanlığa karşı daha otoriter ve mesafeli olan diğer tanrı ve tanrıçalar insanlığı yok etmek için tufan göndermeyi planladıklarında kral zeisudra(udnapiştim)'e gizlice tanrılarıun planladıkları katliamı haber veren ve gemi yapmasını söyleyen de enki (ea)'dır. akadca üzerinden çevirdiğimiz orjinal metinde enki diğer tanrılara bu olaydan sonra hesap vermek zorunda kalmıştır. piyasadaki cogu türkçe gılgamış çevirisinde bundan bahsedilmez.

    YanıtlayınSil
  2. Bence enki direkt orometheus çünki greekmitolojisi ile paralel olarak insanı şekillendiriyo ve meyve ağcıda greek mitolojisindeki ateşe tekabul ediyo

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme