Luciferianların Gözüyle Şeytan


Bu yazı, Catherine Beyer tarafından thoughtco.com için yazılmıştır. Çevirmen olarak, Luciferianlara yönelik söylenen bazı kısımlarına katılmıyorum. Ancak Şeytan ya da Lucifer, nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, yazının içerisinde de bahsi geçtiği gibi, mühim olanın isimler değil, inanılan ya da sembolik olarak mühim görülen Şeytan ya da Lucifer karakterinin temsil ettiği değerler olduğuna inandığım için, yazının sitede olmasını istedim.  Yazının kaynağını, aşağıda link olarak belirttim. Keyifli okumalar.


Luciferianların Gözüyle Şeytan

Hristiyanlar, genelde Lucifer ve Şeytan'ın aynı varlığın isimleri olduğunu düşünür. Satanistler de çoğu zaman bu iki ismi birbirinin yerine kullanır. Lakin Luciferianlar da, İncil de, bunu yapmaz.

İncil'deki Köken

İncil'in pek çok kısmında Şeytan'dan söz edilirken, Lucifer'dan yalnızca bir kez bahsedilir, Yeşeya 14.12:

Ey Lucifer, seherin oğlu,
Göklerden nasıl da düştün!
Ey ulusları ezip geçen,
Nasıl da yere yıkıldın! (Kral James Çevirisi)

Ve pek çok başka çeviride, bahsi bile geçmez.

Ey parlak yıldız, seherin oğlu,
Göklerden nasıl da düştün!
Ey ulusları ezip geçen,
Nasıl da yere yıkıldın!

Bu, yeterince Satanik gelmiyor olabilir, çünkü gerçekten de Satanik değil. Burada, Babil kralı II. Nebukadnezzar'a sesleniliyor, kendisi Süleyman Tapınağı'nı yıkmış ve 2500 yıl önce Yahudileri, kendi ülkelerinden sürgün etmiştir. Kralların, genelde çeşitli sıfatları olur ve "Seherin oğlu", Nebukadnezzar'ın sıfatlarından biriydi. İncil'in bu kısmında bahsedilen, Yahudilerin düşmanlarının başına geleceği düşünülen bir kehanetti.

Venüs Gezegeni, yaygın olarak Seher Yıldızı (ya da Sabah Yıldızı) olarak anılmıştır. Seher Yıldızı Venüs, Latince'de bazen Lucifer olarak, yani kelimenin tam anlamıyla 'Işık Taşıyıcısı' olarak anılmıştır,. Lucifer kelimesi İncil'e esasen böyle girmiş ve İngilizce'de popüler olması da Kral James Versiyonu yoluyla gerçekleşmiştir.

Luciferianların Lucifer’i

Luciferianların sahiplendiği Lucifer, Işık Taşıyan konseptidir. Onlar için Lucifer, gerçekten arayanlar için aydınlanmayı onlara getiren varlıktır.

Lucifer, gerçeğin peşine düşmüş kişilere, bu gerçeği kendi içlerinde bulmasına yardımcı olan bir dış güç değildir. Denge aynı zamanda Lucifer konseptinin önemli bir bileşenidir. Luciferianlara göre o, tıpkı insanların oldukları gibi hem ruhsal, hem de bedensel bir varlıktır. Aşırı derecede ölçülüdür. O, hem ışık hem de karanlıktır, çünkü biri olmadan diğeri olamaz, ve her ikisinden de öğrenilecek dersler vardır.

Bazı Luciferianlar, Lucifer'i gerçek bir varlık olarak görürken, diğerleri onu tamamen sembolik olarak görür. Birçok Luciferian, nihayetinde, meselenin doğaüstü bir zeka değil, Lucifer'in temsil ettiği değerler olduğu için aslında önemli olmadığı konusunda hemfikir.

Lucifer ve Şeytan

Lucifer'in, Satanistlerin zihinlerindeki Şeytan’a benzeyen pek çok niteliği vardır (her ne kadar Yahudi-Hristiyanlık Şeytanı olmasa da) Lucifer, yaratıcılığı, özgürlüğü, mükemmelliği, gelişimi, araştırmayı ve deneyim aracılığıyla edinilen bilgiyi temsil eder. Dogmadan ve diğer kontrol unsurlarından isyan etmeyi temsil eder.

Bazıları Lucifer ve Şeytan'ı aynı madalyonun iki yüzü olarak tanımlıyor; birden fazla görünüşe sahip tek bir varlık. Onu nasıl gördüğünüz ruhsal hedeflerinize ve anlayışınıza bağlıdır. Şeytan daha asi ve çatışan kişidir. Luciferianlar, kendi yollarında herhangi bir dinden bağımsız olarak yürürlerken, Satanistlerin önceliklerini, bir şeylere karşı çıkmaya ayırdıklarını düşünürler (Hristiyanlık özelinde tüm dogmatik dinlere).

Luciferianlar, bu kavramın tamamen perspektifle ilgili olduğunu söyleyerek açıklarlar. Pek çok kişinin, Lucifer ve Şeytan’ın aynı varlık olabileceğine inanmasına karşın, Luciferianlar Şeytan’ın Lucifer olduğuna inanmıyor, çünkü bu isim 'düşmanı' ifade ediyor. İbranice’de düşman, “Şeytan” demektir. Şeytan, aslında bir isim değil, bir tanımdı. Düşmandı, İbranilere inançlarını yitirmesi için meydan okuyordu.

Yani, ışık getiren kavramı - Lucifer'in gerçek anlamı - karanlık, hile, günaha ve yıkıma sahip olan Şeytan'ın Yahudi-Hıristiyan bağlamında kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor.

Luciferianlar, Satanistleri, Hristiyanlığa karşı çıkmaya fazla odaklanmakla ve kendilerini Hristiyanlığın karşıtı olarak görmekle eleştirirler. Bu Luciferianların, kendilerinin olduğunu düşündükleri şey değil. İnançlarının geleneksel Yahudi-Hristiyanlık'a aykırı olduğunu kabul etmelerine rağmen, kendilerini isyanda görmezler.

Şeytan olarak rolü önemlidir ve birçok Luciferian, Şeytan rolünden doğan fikir ve imgeleri severek severler, ama bu, Luciferianların temel odağı değildir. Satanizm, doğası gereği bir şeye karşı bir dindir. Luciferianlık, Satanizm’in ilerlemesidir - kendi başına durabilen, herhangi bir uyarıcıdan bağımsız bir dindir, çünkü o, maddi yaratıcının bile üzerinde bulunduğu düşük yozlaşmış yaratım seviyelerini aşma gereğini anlayanların yoludur. (Occult Forumlar, "Luciferianism hakkında sorular")


Yazar: Catherine Beyer
Çevirmen: Yusuf Eryan (De Sade)
Kaynak: https://www.thoughtco.com/who-is-lucifer-95920


Yorumlar

  1. […] ise, Luciferian ekol. Kendilerinin Şeytan’ı nasıl gördükleri ile ilgili daha önce şöyle bir yazı çevirmiştim, birebir […]

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme