Bafomet Neyi Sembolize Eder?


Serpent Culture'da Bafomet'e sık sık referans veriyoruz. Kendisinin ne olduğunu, detaylıca görmeniz gerektiği kanısındayız. Bu yüzden bir şeyler karaladık. Bafomet aslında birden çok şeydir, tek bir şey değil. Toparlayarak gidelim.

Pan olarak Bafomet: Yunan Mitolojisi'nde flütüyle bir Doğa Tanrısı olan Pan, Bafomet'in ilk ortaya çıkışıdır. İngilizce'deki panic sözcüğünün, etimolojik kökenidir.

Mendes'in Keçisi Bafomet: Günümüzde çok kısa bir Google aramasıyla karşınıza çıkacak olan ilk illüstrasyon olan Bafomet'tir. Çift cinsiyetlidir.

Tapınak Şövalyeleri'nin tapındıkları heykel olduğu ileri sürülür.

Cernunnos olarak Bafomet: Boynuzlu Kelt Tanrısı

Cernunnos, Bafomet'i fecii şekilde andırır.

Muhammed olarak Bafomet: Kelimenin, Muhammet kelimesiyle ilgili olarak ortaya çıktığına dair olan mit. Buna temel olarak da, Hristiyanların İsa'yı tanrı olarak gördükleri gibi, Müslümanların da Muhammet'i tanrı olarak gördükleri sanrısı gösterilir. Lakin bana pek mantıklı gelmiyor.

Bafomet Neden Önemlidir?

Bu önemi anlamak adına, mitolojideki ortak paydaları ele alalım. Doğada iki ana tanrısal güç mevcuttur. Yer ve Gök. Genelde, Yer'e dişilik atfedilir. Gök ise erildir. Yer Tanrıçası ve Gök Tanrısı, hemen her politeist dinde bilinç sahibi değildirler. İradeleri mevcut değildir, bu yüzden karar verme yetileri yoktur. Evreni var kılan iki karşıt güç yani Yer'le Gök birleşince, evren oluşur. Esasında bu iki zıt varlığa madde ve enerji demek daha doğru. Başlangıçta, karar alma potansiyeli bulunmayan madde ve enerji mevcuttur.

İkinci aşamadaysa, iki Yılan figürü vardır (Sümer, Roma, Mısır, Yunan, hepsinde vardır). Yılanlardan biri dişi, diğeri erkektir ve bu yılanlar sembollerde ve simgelerde daima birbirine sarmal haldedir. Bana göre bu DNA'dır. Bu Yılanlar tanrı değil ancak tanrıları var eden ilk'lik, yani canlılıktır. Yer ve Gök aslında hükmetme gücü bulunmayışlarına rağmen bundan türeyen ilkler, Ölümsüzlük Gücü'ne sahiplerdir. Bu güçlere Politeizmde Tanrı deniyor. Daha özel olaraksa, Öncü Tanrılar olarak geçiyorlar. Öncü Tanrılar genelde Zaman Tanrısı ve Verimlilik Tanrıçası olarak mitolojilerde geçerler. İkisinin çocukları da Tanrı olmak isterler ve bunun için mücadele edilir. Bu zıtlaşmada Verim Tanrıçası olan Toprak, bu İkincil Tanrıları, yani çocukların tarafında olur ve İkincil Tanrılar, babaları olan Zaman'ı yenerler. Aslında burada sembolik olarak önemli bir kural ifade edilir. Tanrı olmak isteyen, Zaman'ı yenmelidir. Daha sonra bu tanrılarla tüm doğa olayları eşleşir ve panteon ortaya çıkar. Hızlı Özet:

Önce Madde ve Enerji var olur.

Madde ve Enerji Canlılığı var eder.

Aynı sırada Zaman ve Mekan kavramları ortaya çıkar.

Tanrı olmak isteyen, Zamanı yener ve Mekan'da bulunur.

Tanrıların birer görevi olur. Her biri bir doğa olayını yürütür ve böylelikle panteon oluşur.

Bunun Baphomet ile ne alakası var diye düşünülebilir. Şöyle anlatayım: Baphomet sembolik olarak keçi formunda aynı Mısır'daki Ptah, Yunan'daki Pan gibi. İşi ise, doğada var olan insanların ihtiyacı olan doğal enerjiyi dağıtmak. Doğanın var olmasını sağlayan enerjiler şunlar:

1. Işık : Işığın iki formuna da hükmedebiliyor - Karanlık ve Aydınlık.

2. Yaşam Enerjisi: Kucağında duruyor, orada iki Yılan.

3. Üreme: Göğüsleri var.

4. Varlık: Doğadaki 4 elementi de tutuyor, üstelik alnındaki Pentagram ile bunu gösteriyor.

5. Ruh: Kafasının üzerinde yanan ışık ruhu gösteriyor. Dikkat edilirse, Pentagram'ın ruh ucunun da orada görülebilir.

Baphomet'in diğer özellikleri de şu şekilde:

Boynuzları var. İnsanlar tarih boyunca kendilerine enerji veren eti ile sütü ile besleyen hayvanlara saygı duymuştur. Bu özelliği aynı zamanda onu Cernunnos yapmakta. Cernunnos majikal gücü taşır.

Kanatları var. Kanat simgesi her zaman kutsiyeti göstermektedir. Yani bilgisinin kökeni kutsal bir bilgiden geliyor.

Keçi kafalı. Aynı Günah Keçisi gibi. Tarihsel olarak insanlar genellikle orta doğuda koyun değil keçi kurban ederlerdi. Günah keçisi şudur. Size kötülük verecek olayları önlemek için çöle bıraktığınız kurbandır. Eğer günah keçisi yaşarsa sizin günahlarınızı da sırtlanır. Baphomet bu açıdan günah keçisidir. Yani bizim hatalarımızı sırtlanır.

Bafomet Sigili (Samael Reversed Pentagram)

bafomet
Pentagram'ın nasıl insanı simgelemesi durumu söz konusu ise Bephomet de aynı zamanda Samael Lilith'i simgeleyebilir (Ters Pentagram içerisinde Keçi kafası.) Samael bildiğimiz anlamda ilk düşendir. Lilithte ilk kadındır (Havva diyenler dursun) Bu şekli ile Samael Lilith, Gnostik bir sembol olmuştur.

Samael kimi yorumlarda Hyle (varlık) karşıtıdır. Çünkü Hyle aynı Manizm'de olduğu gibi ışık aleminin dışında olması ile kavranabilir. Görüş kısaca şudur: Hyle ışık olmadan görülemez ve anlaşılamaz. Varlığın olma sebebi ışıktır. Işıktan kaçınma yani ışığı yatsıma ile tinsel bilgiden ayrılabilir (Platon paradoksu var burada çünkü var olanları bilmek için, evvela mağaradan çıkmak gerekiyor).

Neoplotonist açıdan ise gördün iyi ışık varmış haydi herkes inine demek de gerekebilir. İşte Baphomet bu düşüş figürü ile Hyle‘dan ayrılığı yani Hyle'ı reddetmeyi sembolize eder. Samael eril kabul edildiğinden, maddesel varlığını reddeden Lilith dişil ögesi ile birlikte anılır.

Editör


Yorumlar

  1. […] karşı özgür konuşmanın sınırlarını zorlayarak ün kazandı. Grup, Detroit’te bir Bafomet heykeli kurmaya çalışmasıyla ünlüdür, çünkü şehir On Emir’in bir heykelini […]

    YanıtlayınSil
  2. […] eşcinsellik, kötü ya da utanılacak bir şey değil. Bizim tanrımızın figürlerinden biri de Baphomet‘tir. Baphomet, hermafrodit bir karakter. Yani hem kadın göğüslerine sahip, hem de penise. […]

    YanıtlayınSil
  3. […] kılıçlardan oluşma bir Pentagram ve yine elinde kılıç tutan, güçlü, kuvvetli bir Bafomet koymuş olması, Metal Müzik ile Satanizm arasında bağlar olduğunu düşünen önyargılı […]

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme