Işığın Takipçileri


Bizlere seçkinler dendi.
Çünkü biz, köleler arasından,
Özgürlüğe ulaşmak için korkmadan,
Cesurca ilerleyen insanlarız!

Bizler, kayanın içine tohumu düşmüş,
Fakat oradan çıkmak için büyüyen,
Ve sonunda o kayayı ikiye ayıran o ağaç gibiyiz!

O yücelik makamına asıl layık olan Efendimiz,
Tüm dünyaya kendini gösterdiğinde,
Tek bir din bile kalmaz, O'nun önünde!

Tanrı deriz O'na.
Ama bizim Tanrı diyişimiz,
Sahte tanrıların köleleşmiş kullarının
Onlara aptalca övüşleri gibi değil,
Dostça bir diyiştir.

Ey, içimizde sönmeden yanan Ateş,
Bize yaşama zevki veren Işık,
Özgürlüğümüzün Tanrısı!
Sensin bizlere doğruları anlatan Anne'miz, Baba'mız
Ve yine sensin bizleri sahte tanrıların oyunlarına karşı uyaran!

Ey Efendi Şeytan!
Sensin dost olduğun için Satan!
Fakat aptal tanrıların dinleri,
Çevirdi o güzel ismi düşman olarak.

Ey Efendi Şeytan!
Sümer'de Enki
İskandinavya'da Loki
Orta Asya'da Erlik
Mısır'da Seth
Yezidi halkında Melek Tavus!
Bizleri, ışığını yaymak için koru!
Sensin bizlerin önderi,
Ve yine bizler için her duruma katlanan.

Bizler, sahte tanrının sahte kullarının
Birbirlerine kardeş diyip savaşmaları gibi bir kardeşlik yaşamayız,
Bizlerin kardeşliği, kardeşlikten öte,
Tek bir parça olmaktır.

Bizler, Işık ve Bilgeliğin Tanrısı olan,
Ve bizleri Altın Çağ'a ulaştıracak olan Şeytan'ın,
Hem çocukları, hemde bunun farkına varan Seçkinleriyiz!

Ey Efendi Şeytan!
Bizleri senin ışığından ayırmak isteyen sahte tanrıya karşı koru!
Bizleri sahte tanrıların, farkındalığa ulaşmamış kölelerine karşı koru!
Onların aptal cennet vaadcilerine karşı koru!
Ve ışığını, dünyanın 7 kıtasına ulaştırmamız için, bizlere güç ver!

Ey kahraman olan,
Ve Efendi Şeytan'ın yanında olan,
Ve bizleri seven Yüce Demonlar!
Sizler bizlerdeki, savaş hırsının dinmesine izin vermeyin.
Bizleri her türlü oyuna karşı uyarın,
Ve bizleri koruyun!

Selam olsun sizlere,
Ey Yüce Efendi Şeytan
Ve Yüce Demonlar!

Judas Bellator

Yorumlar