Satanizm Hakkında Bilmediğiniz 6 Şey


Satanizm, [pek çok insana] karanlık resimler, şiddet, ezoterizm, kurban kesme ayini, kan dolu seks partilerini ve genellikle istenmeyen anti-sosyal davranışları çağrıştırıyor. Peki ya bu din gerçekte nasıl? Satanizmi nasıl tanımlarız? Satanistler, gerçekte neye inanmaktadır? Satanizm, cidden de iblistaparlıkla aynı şey midir? Behemoth tişörtlü şu çocuk cidden de eve gidecek, bir domuzu öldürecek ve kanını mı içecek? [Babam bu kadar güzel pasta yapmayı nereden öğrendi?] Satanizm’in bir çok yönünü inceleyen bu liste, bu soruların çoğunun yanıtını ve daha bir çok WTF bilgisini içermektedir.

1- Şeytan, Feministti

Stokholm Üniversitesi’nde profesörlük yapan Per Faxneld’ın [1] da dahil olduğu bazı kişiler, Şeytan’ı orijinal feminist ve kadının kurtarıcısı olarak görmektedir. Ne de olsa Şeytan, Havva’yı, Eden Bahçesi [cennet]’ndeki bilgi ağacının meyvesini yemek için cesaretlendirerek tanrının kulluğundan kurtulmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra, tarih boyunca, Şeytan’ın, ataerkil düzen ve baskıyla savaşan, geleneksel cinsiyet rollerine rağmen eşitliği, cinsel özgürlüğü ve bağımsızlığı talep eden kadınlarla ilişkilendirildiğini unutmayalım.

2- Lucifer, Prometheus’la Bağlantılıdır

Prometheus, Yunan Mitolojisi’nde, tanrılardan ateşi çalıp insanlığa veren bir figürdür. İnsanları, tanrılar olmadan da var olmalarına izin verecek bilgiyi verme metaforu olarak görülen bu davranışı için (artık karanlıkta görebiliyorlardı) ciddi bir biçimde cezalandırılmıştı. Lucifer’in Hıristiyan geleneğinde Tanrı’yı reddetmesi, benzer bir karşı koyma eylemi olarak görülüyor[2].

3- Satanizm, 2 Ana Türe Ayrılır

Satanizm, Budizm’i andırır [3] – bazı Budistler Buda’nın bir tanrı olduğuna, bazıları ise onun muazzam düşünceleri olan ölümlü bir insan olduğuna inanır. Satanizm’de de aynısı geçerlidir. Teistik Satanistler, Şeytan’ı bir varlık olarak kabul edip ilahlaştırırlar. Ateistik Satanistler ise Şeytan’ın varlığına inanmayıp, Satanizm’i bir felsefe okulu olarak görürler ve o felsefenin ahlaki ve etik öğretilerini uygulamaya çalışırlar.

4- Satanizm Şiddeti Desteklemez

İnsanların çoğu, öyle olduğunu sansa da, Satanizm şiddeti desteklemez. Aslında, genel olarak, ekole bakılmaksızın, Satanizm, bireylerin kendi benliklerine odaklanmasını ve başkalarının oldukları gibi olmasına imkan verilmesini öğütler. Bu inanç, tanrının zulmünden kurtulup özgürce yaşamak için Şeytan’ın Tanrı’yı reddettiğine dair temel Satanist düşüncesiyle bağlantılıdır (bunu ister kelimenin tam anlamıyla isterseniz de mecazi olarak düşünebilirsiniz). Diğerlerinin özgürlüklerini ihlal etmeyen herkes özgürce dilediği gibi yapmalıdır.

5- Satanistler, Lucifer’ı Sembolik Kurtarıcı Olarak Görürler

Satanistler, tarihi Şeytan olan Lucifer’i otoriteden uzakta yaşamak için Tanrı’yı reddeden bir kahraman olarak görürler. Lucifer, kapitalizm, demokrasi ya da aşırı faşizm gibi sistemleri reddeden ve özgürlük yolunu seçen herkes için bir metafordur. Satanizm’in bu inancı, antik bir din olan Gnostisizm ile uyumludur.

6- Satanizm ve Okültizm Aynı Şey Değildir

Çoğu zaman, medya ve halkın tasavvuru, Okültizm’le Satanizm’i aynı şey gibi algılar. Aslında Satanizm, Okült başlığının altında bulunan sayısız şeyden yalnızca biridir. Okültizm, Aleister Crowley ve onun dini Thelema’nın mistisizmi ve büyüsünden cadı tahtasına, astrolojiden simyaya, kadim insanlardan Druid inançlarına kadar çok fazla kavramı kapsar. Tanım olarak Okültizm, doğaüstünü pratik etmektir.

Yazan: Will Gish [4]

Çeviren : Yusuf Eryan

PS: Kare parantez içinde olan yazılar, çevirmen notudur.  Yazının yalnızca bir kısmı çevrilmiştir.**

[1] http://www.erg.su.se/english/research/research-areas/satanic-feminism-lucifer-as-the-liberator-of-woman-in-nineteenth-century-culture-1.174976

[2] http://euacademic.org/UploadArticle/78.pdf

[3] https://www.thoughtco.com/laveyan-satanism-theistic-satanism-and-luciferianism-95715[4] Yazının kaynağı  https://www.ranker.com/list/satanism-facts-and-trivia/will-gish


Yorumlar